About Us

Име на собственика: МПМ България ООД

Адрес: гр. София, жк. Красна поляна, бул. Възкресение 27

МОЛ: Петко Пешев

Тел: 0878 337 334

Контакти

+359 878 337 334